ⓘ मर्सिडीज-बेंज जीएलए क्लास - Wiki ..

                                     

ⓘ मर्सिडीज-बेंज जीएलए क्लास

梅賽德斯-平治GLA系列 是梅賽德斯-平治於2013年上海車展首次發表的全新車款。其造型揉合了CLA系列的流線型與GL系列的休閒越野設計,底盤方面則會套用與A-Class相同的MFA平台,競爭對手以BMW X1和Audi Q3為主,市場定位於GLK系列之下。

शब्दकोश

अनुवाद